Kedutaan Besar Negara Armenia     

Kedutaan Besar Negara Armenia      

Kedutaan Besar Negara Armenia Republik Armenia merupakan Negara landlock berbatasan dengan Turkui di barat dan Georgia di utara. Armania merupakan Negara Kristen pertama di dunia…

Continue Reading...